Pokaż wyszukiwarkę

NAGRODA „OSTOJA POKOJU” IM. MATKI EWY

Opublikowano: 28 kwietnia 2016
| Kategorie: konkursMatka Ewa

ZGŁOSZENIA DO NAGRODY „OSTOJA POKOJU” IM. MATKI EWY

DO 15 MAJA 2016r. – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Statuetka „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy autorstwa Magdaleny i Jacka Wichrowskich z Galerii „Stalowe Anioły” w Bytomiu jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej. Imieniem Matki Ewy nazwano szkołę, ulicę, szlak turystyczny w Miechowicach, gdzie pełniła służbę oraz nagrodę, która w tym roku po raz piąty zostanie wręczona osobom lub instytucjom zajmującym się działalnością na rzecz potrzebujących.


Nagroda została ustanowiona wspólnie przez gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego i opolskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nagroda upamiętnia jedną z najsłynniejszych bytomianek Ewę von Tiele-Winckler i dzieło jej życia – Ostoję Pokoju.  Ma ona na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców z terenu województw śląskiego i opolskiego. Laureatami nagrody w latach ubiegłych zostali: Siostra Diakonisa Marta Grudke, Monika Witkowska-Kubas, ks. Bogdan Peć, dr Janusz Cholewiński oraz firma MARCO z Gliwic.
Statuetkę mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Do 15 maja br. nominacje do wyróżnienia mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne – grupy minimum 15-osobowe. Kandydatów do nagrody można zgłaszać poprzez stosowny wniosek-formularz – osobiście w kancelarii UM przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35, drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35, tel.: 32 7798701; kk@um.bytom.pl).
Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres: kk@um.bytom.pl z tematem: „Nagroda Ostoja Pokoju 2016″. Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać:

  1. Regulamin przyznawania NOP
  2. KK_1_5_formularz_nagrody

Archiwum

Archiwalne wpisy (2012 - 2013)


Kategorie

Tagi